Content marketing

  • Home
  • /
  • Content marketing
strzałki wykresy ręka bisneswoman

Content marketing

Content marketing to inaczej marketing treści. Polega on na reklamowaniu danego produktu lub usługi poprzez rozpowszechnianie atrakcyjnych dla potencjalnych klientów treści. Treści te są kierowane zazwyczaj do konkretnie określonej grupy odbiorców. Mogą one jednak też zainteresować szerszy krąg internautów.

Marketing treści skupia się na budowaniu długofalowego kontaktu z odbiorcami poprzez taką prezentację treści, która będzie dla danej grupy użytkowników ciekawa i przydatna.

Formy content marketingu

Content marketing skupia się na tym, aby prezentowane treści były przydatne i atrakcyjne dla odbiorców. Z tego też powodu specjaliści od e-marketingu korzystają z różnych form przekazu. Do najpopularniejszych form content marketingu należą:

 artykuły sponsorowane: są umieszczane np. na blogach zajmujących się daną tematyką (ich ogromnym plusem jest dotarcie do konkretnie określonej grupy odbiorców);

 artykuły eksperckie: mogą być umieszczone np. na blogach branżowych albo na stronach internetowych innych instytucji zajmujących się daną tematyką (np. prognoza dotycząca rynku funduszy inwestycyjnych zamieszczona w portalu opisującym finanse i przygotowana przez specjalistę ds. funduszy inwestycyjnych pracującego w jednej z czołowych firm doradztwa finansowego);

 poradniki: umieszczane najczęściej w formie darmowych plików do ściągnięcia z danej strony; niekiedy są przesyłane użytkownikom e-mailem w zamian za np. zapisanie się na listę subskrypcyjną;

 ebooki: w content marketingu korzysta się głównie z darmowych ebooków, które odbiorcy otrzymują np. za zapis na listę subskrypcyjną lub wzięcie udziału w danym konkursie;

 webinary: jest to rodzaj spotkań online; pewna grupa (ograniczona lub nieograniczona) odbiorców „spotyka się” wirtualnie w celu np. przeprowadzenia szkolenia internetowego lub w celu wzięcia udziału w dyskusji na konkretnie ustalony temat;

 wideo: pliki wideo są umieszczane zazwyczaj w mediach społecznościowych (np. YouTube lub Facebook);

 ikonografiki: są to różnego rodzaju wykresy, rysunki, mapy, których celem jest przekazanie odbiorcy konkretnych informacji.

Kanały content marketingu

Najczęściej wykorzystywane kanały to:

 blogi branżowe,

 media społecznościowe (Facebook, Twitter, Youtube),

 mailing,

 kanały nieinternetowe: konferencje, spotkania branżowe,

 szkolenia, targi.

Jak tworzyć treści w content marketingu?

Treści przekazywane odbiorcom w content marketingu powinny być przede wszystkim:

 wartościowe i przydatne (odbiorca powinien znaleźć w nich informacje, których szuka; treści nie powinny być opracowywane na zasadzie „lania wody”);

 poprawne merytorycznie (wykluczone są wszelkie błędy merytoryczne; odbiorca, który znajdzie jakikolwiek błąd najprawdopodobniej straci zaufanie do osoby/firmy, od której daną treść otrzymał);

 poprawne gramatycznie i ortograficznie (raczej nie trzeba tłumaczyć: liczne błędy ortograficzne i gramatyczne świadczą o braku profesjonalizmu);

 czytelne (ilość przekazywanych informacji nie może być ani zbyt mała, ani zbyt duża, żeby nie wprowadzić chaosu; należy unikać informacji zbędnych; wg specjalistów optymalna długość np. artykułu to od 2000 do 6000 znaków; warto wprowadzić tytuł, nagłówki oraz wyróżnić najważniejsze elementy tekstu);

 jasne i zrozumiałe (najlepiej używać krótkich, prostych zdań, aby uniknąć błędów w interpretacji);

 atrakcyjne i ciekawe (obojętnie od formy prezentowanych treści, powinny one przykuwać uwagę odbiorcy, nie mogą być nudne);

 unikalne (prezentowane treści nie powinny być tekstami przeredagowanymi z innych stron internetowych, odbiorcy nie lubią czytać kilka razy tych samych informacji);

 zoptymalizowane (jeśli w treści znajdują się linki do naszej strony, warto skupić się na optymalizacji tworzonego tekstu/grafiki; pomoże to w pozycjonowaniu strony).

Dobrze jest, jeśli w treści umieścimy link do naszej strony. Dzięki temu zwiększymy jej wiarygodność oraz pozycję w wynikach wyszukiwania. Ważne jednak, żeby linki te umieszczać w odpowiedniej liczbie, bez narzucania ich odbiorcom.

Korzyści płynące z content marketingu

Z content marketingu korzyści czerpie zarówno nadawca przekazu, jak i jego odbiorca.

Nadawca, czyli firma lub osoba tworząca dane treści, reklamuje swoje produkty i usługi w określonym kręgu odbiorców. W niektórych formach przekazu znacznie poszerza to grono (np. tworząc konkurs w mediach społecznościowych i zachęcając pierwotnych odbiorców informacji o konkursie do zapraszania do tego konkursu znajomych).

Korzyści z content marketingu czerpią również odbiorcy danych treści. Uzyskują oni bowiem odpowiedzi na szukane pytania. Jeśli przekaz jest odpowiednio przygotowany – są to konkretne odpowiedzi. Użytkownik oszczędza więc czas (nie musi dłużej szukać potrzebnych informacji w internecie).